רפורמת הפרגולות

רפורמת הפרגולות

ישראל פסח, עו"ד

ב1.8.2014 נכנס לתוקף תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, אשר על פיו תיקן שר הפנים את תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014 או בכינויין המוכר יותר, "חוק הפרגולות".

איך קשור התיקון אל כל אחד מאתנו?

בעבר, לפני שיכול אדם לבנות פרגולה או להוסיף צילון על כניסת הבית היה חייב לקבל היתר בניה מהעירייה. בקשה כזו גזלה זמן רב ודרשה הגשת תכנית ערוכה בידי מומחה. הבקשה היה עולה לוועדת התכנון של העירייה ושם היו מאשרים או דוחים אותה. תהליך הבקשה היה מסובך ובעיקר דרש הרבה זמן.

לאור הנ"ל, בא המחוקק וקבע שבמקרים של "בניה פשוטה" ולא מסובכת ניתן להסתפק במתן הודעה לעירייה על אודות ביצוע הכבודה ולא להצריך את המבקש לעבור את מסכת הטרטורים של הגשת בקשה לקבלת היתר מראש.

דרישות התיקון לחוק הן כפי שיפורט להלן.

התנאים

כדי לחסות תחת החוק החדש נדרש שמבקש הבקשה יהיה הבעלים של הדירה, שהעבודה תבוצע בצורה בטיחותית הן למבנה והן לשוהים בתוכו ובסביבתו, שביצוע העבודות יהיה על פי הנחיות החוק, שהעבודה תבוצע על פי הוראות התוכנית המקומית הקיימת והדרישה האחרונה של התיקון, שהמבנה אינו מבנה המיועד לשימור.

כאשר מתקיימים התנאים האלו ניתן לבצע את העבודות על פי ההגדרות הספציפיות לכל עבודה ועבודה.

מה נכלל ברפורמה?

החוק מביא שורה ארוכה של עבודות אשר נכללות בו ככאלו שפטורות מקבלת היתר מראש מהעירייה, נמנה כאן את הנפוצים שברשימה.

מצללה (פרגולה)

על פי הגדרת התקנה, ניתן לבנות על גג או בתוך חצר הבית, פרגולה שאינה עולה על 50 מ"ר או 1/4 מהשטח הפנוי ממבנים עליו הכוונה לבנות, לפי חישוב הגדול מבניהם. על פי הגדרת התקנות, מצללה הינה מבנה בלא קירות, הבנוי מחומרים קלים, שתקרתו, משטח הצללה ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו. ב"חומרים קלים" הכוונה לחומרים שמשקלם אינו עולה על 50 ק"ג למטר רבוע.

מה שכן נותר לעשות לאחר ההתקנה הוא, להגיש תוך 45 ימים מיום ביצוע העבודה, טופס המודיע לעירייה על ביצוע העבודה יחד עם אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הפרגולה ויציבותה. אין, כאמור, צורך לקבל היתר מראש.

במידה ורוצים לבנות פרגולה גדולה מ50 מ"ר או גדולה מ1/4 מהשטח הפנוי ניתן להגיש בקשה מראש, כפי שהיה בעבר.

מחסן

מותר לבנות מחסן אחד לכל יחידת דיור במבנה ללא קבלת היתר, במידה והמחסן נבנה בחומרים קלים וגודלו אינו עולה על ששה מטרים רבועים. כמו כן, גובהו לא יעלה על 2.05 מטרים ובמקרה שמדובר במחסן עם גג משופע, לא יעלה גובהו על 2.40 מטרים. תנאי נוסף הוא שאין לחבר את המחסן לתשתיות הבית לרבות תשתיות מים וחשמל. אסור להקים את המחסן במקום המיועד בתוכנית המקורית לחניה ואף לא במרפסת לא מקורה בחזית קדמית של הבניין אלא אם כן התוכנית המקומית מאפשרת זאת.

כמו הפרגולה כך גם המחסן, בשניהם נדרש הבונה להודיע לעירייה תוך 45 ימים ממועד הקמתם.

גגון או סוכך מתקפל

גגון, כאשר אחת מפאותיו לפחות מחוברת למבנה, אינו דורש היתר ככל ומתקיימים בו התנאים שבתקנות. התנאי המאפשר ליהנות מהקלה זו הוא שהגגון או הסככה לא יבלטו יותר משני מטרים מהמבנה ושייבנו מחומרים קלים. גם התקנת סוכך מתקפל כרוכה בפטור מהיתר ובתנאי שכאשר הסוכך במצב סגור הוא אינו בולט מקיר המבנה למעלה מחמישים סנטימטרים. במקרים אלו אין דרישה להודיע לעירייה על אודת הבניה.

יובהר כי התיקון לא בא להסדיר את ההסכמה לבצע את העבודות האלו בין בעלי המקרקעין. יש להסתדר עם שאר השותפים בבניין במידה ומדובר בבית משותף לפני ביצוע העבודה.

נכתב ע"י עו"ד ישראל פסח, טל.: 072-2504894, או במייל: [email protected]

אין לראות באמור תחליף לייעוץ משפטי כלשהו. בכל מקרה ומקרה יש להתייעץ עם מומחה בענף.

רפורמת הפרגולות

ישראל פסח, עו"ד

ב1.8.2014 נכנס לתוקף תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, אשר על פיו תיקן שר הפנים את תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014 או בכינויין המוכר יותר, "חוק הפרגולות".

איך קשור התיקון אל כל אחד מאתנו?

בעבר, לפני שיכול אדם לבנות פרגולה או להוסיף צילון על כניסת הבית היה חייב לקבל היתר בניה מהעירייה. בקשה כזו גזלה זמן רב ודרשה הגשת תכנית ערוכה בידי מומחה. הבקשה היה עולה לוועדת התכנון של העירייה ושם היו מאשרים או דוחים אותה. תהליך הבקשה היה מסובך ובעיקר דרש הרבה זמן.

לאור הנ"ל, בא המחוקק וקבע שבמקרים של "בניה פשוטה" ולא מסובכת ניתן להסתפק במתן הודעה לעירייה על אודות ביצוע הכבודה ולא להצריך את המבקש לעבור את מסכת הטרטורים של הגשת בקשה לקבלת היתר מראש.

דרישות התיקון לחוק הן כפי שיפורט להלן.

התנאים

כדי לחסות תחת החוק החדש נדרש שמבקש הבקשה יהיה הבעלים של הדירה, שהעבודה תבוצע בצורה בטיחותית הן למבנה והן לשוהים בתוכו ובסביבתו, שביצוע העבודות יהיה על פי הנחיות החוק, שהעבודה תבוצע על פי הוראות התוכנית המקומית הקיימת והדרישה האחרונה של התיקון, שהמבנה אינו מבנה המיועד לשימור.

כאשר מתקיימים התנאים האלו ניתן לבצע את העבודות על פי ההגדרות הספציפיות לכל עבודה ועבודה.

מה נכלל ברפורמה?

החוק מביא שורה ארוכה של עבודות אשר נכללות בו ככאלו שפטורות מקבלת היתר מראש מהעירייה, נמנה כאן את הנפוצים שברשימה.

מצללה (פרגולה)

על פי הגדרת התקנה, ניתן לבנות על גג או בתוך חצר הבית, פרגולה שאינה עולה על 50 מ"ר או 1/4 מהשטח הפנוי ממבנים עליו הכוונה לבנות, לפי חישוב הגדול מבניהם. על פי הגדרת התקנות, מצללה הינה מבנה בלא קירות, הבנוי מחומרים קלים, שתקרתו, משטח הצללה ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו. ב"חומרים קלים" הכוונה לחומרים שמשקלם אינו עולה על 50 ק"ג למטר רבוע.

מה שכן נותר לעשות לאחר ההתקנה הוא, להגיש תוך 45 ימים מיום ביצוע העבודה, טופס המודיע לעירייה על ביצוע העבודה יחד עם אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הפרגולה ויציבותה. אין, כאמור, צורך לקבל היתר מראש.

במידה ורוצים לבנות פרגולה גדולה מ50 מ"ר או גדולה מ1/4 מהשטח הפנוי ניתן להגיש בקשה מראש, כפי שהיה בעבר.

מחסן

מותר לבנות מחסן אחד לכל יחידת דיור במבנה ללא קבלת היתר, במידה והמחסן נבנה בחומרים קלים וגודלו אינו עולה על ששה מטרים רבועים. כמו כן, גובהו לא יעלה על 2.05 מטרים ובמקרה שמדובר במחסן עם גג משופע, לא יעלה גובהו על 2.40 מטרים. תנאי נוסף הוא שאין לחבר את המחסן לתשתיות הבית לרבות תשתיות מים וחשמל. אסור להקים את המחסן במקום המיועד בתוכנית המקורית לחניה ואף לא במרפסת לא מקורה בחזית קדמית של הבניין אלא אם כן התוכנית המקומית מאפשרת זאת.

כמו הפרגולה כך גם המחסן, בשניהם נדרש הבונה להודיע לעירייה תוך 45 ימים ממועד הקמתם.

גגון או סוכך מתקפל

גגון, כאשר אחת מפאותיו לפחות מחוברת למבנה, אינו דורש היתר ככל ומתקיימים בו התנאים שבתקנות. התנאי המאפשר ליהנות מהקלה זו הוא שהגגון או הסככה לא יבלטו יותר משני מטרים מהמבנה ושייבנו מחומרים קלים. גם התקנת סוכך מתקפל כרוכה בפטור מהיתר ובתנאי שכאשר הסוכך במצב סגור הוא אינו בולט מקיר המבנה למעלה מחמישים סנטימטרים. במקרים אלו אין דרישה להודיע לעירייה על אודת הבניה.

יובהר כי התיקון לא בא להסדיר את ההסכמה לבצע את העבודות האלו בין בעלי המקרקעין. יש להסתדר עם שאר השותפים בבניין במידה ומדובר בבית משותף לפני ביצוע העבודה.

אין לראות באמור תחליף לייעוץ משפטי כלשהו. בכל מקרה ומקרה יש להתייעץ עם מומחה בענף.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים